top of page

Invergowrie  School -
Dojo

Shihan John Young, 6th Dan.jpeg
Shihan John Young at the WUKF British Open Championships.jpg
Shihan John Young demonstrates his kata at the WUKF Open British Championship in London 11th February 2023. 
Shihan John Young,
6th Dan
bottom of page