Invergowrie  School -
Dojo

Shihan John Young, 6th Dan.jpeg
Shihan John Young, 6th Dan